Мишка на Севере. 

Фантик от конфет. 2013 год. 

Москва