Коркунов. 

Фантик от шоколада. 2009 год. 

Москва