Красная шапочка. 

Фантик от конфет. 200- год. 

Пенза