Почта России. 

Фантик от шоколада. 2010 год. 

Москва