Мишка на Севере. 

Фантик от конфет. 199- год. 

Волгоград