Ешкина коровка. 

Фантик от конфет. 201- год. 

Москва