Гвардейский. 

Фантик от шоколада. 1969 год. 

Москва