Ну-ка, отними. 

Фантик от конфет. 196- год. 

Москва