Ну-ка, отними. 

Фантик от конфет. 197- год. 

Москва