Гвардейский. 

Фантик от шоколада. 1960 год. 

Москва