Вдохновение. 

Фантик от шоколада. 2013 год. 

Москва