Мишка на Севере. 

Фантик от конфет. 2016 год. 

Ленинград